Permanent Peace
Visió Global Proves Científiques La Teoria Altres Beneficis La Tecnologia D'on Procedeix? El Pla Què Puc Fer?
Portada Preguntes més freqüents Notícies Qui som Contacteu-nos Contribuiu A La Pau
 

Perquè aquesta investigació ha estat acceptada per acadèmics independents?

Els estudis que investiguen una idea com la de grups creadors de pau –concepte que transcendeix el paradigma materialista dominant de la ciència moderna- han de passar pel filtre de nombrosos acadèmics escèptics.

Per a les persones que no estiguin familiaritzades amb els procediments d’investigació, la publicació d’un estudi científic implica força més que una mera impressió i distribució. La majoria de revistes de recerca són arbitrades per experts distingits en l’àmbit corresponent -àrbitres o revisors que examinen l’estudi en profunditat-, que jutgen cada estudi sotmès a publicació. Quan una teoria és nova o particularment controvertida, els àrbitres avaluen els estudis amb més cura. L’acceptació per a la publicació indica doncs que els revisors han considerat que els estudis presenten suficient qualitat professional com per merèixer l’atenció d’una comunitat més àmplia d’experts acadèmics.

Fins ara les assemblees creadores de pau han estat investigades sobre el terreny i en profunditat en ocasió de més de 50 projectes demostratius, la majoria dels quals han estat l’objecte de 23 estudis científics publicats acadèmicament. A continuació exposem algunes de las raons per les quals la recerca en un tema tan innovador ha estat freqüentment acceptada :

Resultats reiterats: com més freqüentment s’experimenta una teoria, major és la confiança amb la qual els científics n’accepten els resultats. Gairebé totes les investigacions publicades sobre les assemblees creadores de pau porten sobre un nombre d’assemblees separades en un estudi (rèplica) o una assemblea en la qual l’assistència augmenta i disminueix nombroses vegades (rèplica de facto).

Correlacions elevades: els científics accepten que les cigarretes causen el càncer perquè estudis reiterats mostren que la correlació entre fumar y el càncer és elevada. De la mateixa manera, els estudis sobre les assemblees creadores de pau han estat acceptades per ser publicades perquè mostren una correlació elevada entre la formació de grups creadors de pau i la reducció dels delictes, la guerra i el terrorisme.

Anàlisi per observar què ocorre primer (lead-lag): en els estudis on l’assistència al grup creador de pau varia amb el temps, és sovint possible avaluar-ne la causalitat mitjançant una anàlisi per observar què ocorre primer (anàlisi de lead-lag, o de funció de transferència). Aquestes anàlisis mostren si va canviar primer l’assistència al grup creador de pau o la violència social (delictes, terrorisme, guerra, etc.). En tots els estudis en els quals aquesta anàlisi ha estat possible, les proves científiques mostren que la participació a la MT de grup va canviar primer, i els canvis de violència social gairebé immediatament després. Això demostra el paper fortament causal dels grups creadors de pau, fet que ha estat decisiu per a la publicació dels estudis clau.

Explicacions alternatives descartables: per ser convincent, qualsevol estudi ha de descartar possibles explicacions alternatives dels resultats. Atès que els delictes violents, per exemple, augmenten típicament quan puja la temperatura diària, els investigadors han de considerar els canvis de temperatura en la seva anàlisi. En aquests estudis, els investigadors han demostrat rigorosament que les possibles explicacions alternatives, com ara el clima, els canvis regulars setmanals, mensuals o d’estació, els canvis en las patrulles de policia, etc., no poden ser causes dels fets.

Estudis fàcilment reproduïbles (ús de dades públiques): un dels aspectes més convincents d’aquesta investigació és la naturalesa oberta i pública de les proves. La majoria de la recerca sociològica es basa en dades col·leccionades privadament, que altres científics només poden acceptar de bona fe. La investigació sobre els grups creadors de pau, en canvi, és doblement pública:

  1. Les dates i dades d’assistència aproximada de la majoria de les assemblees creadores de pau es poden consultar a la premsa diària i publicacions contemporànies.
  2. Les estadístiques sobre violència social, incloent la delinqüència, els accidents, la guerra, el terrorisme, etc. estan disponibles per a qualsevol investigador que tingui accés als registres públics.

Aquesta naturalesa pública de les proves científiques significa que altres investigadors poden reproduir qualsevol dels estudis que les han generat, cosa que constitueix una protecció de la seva exactitud científica.

Anàlisi de sèries cronològiques: l’anàlisi de sèries cronològiques ajuda els investigadors a aclarir el desconcertant complex de situacions socials. Aquesta eina matemàtica els ajuda a veure la història recent de la delinqüència, per exemple, i a construir un model matemàtic que tingui en compte tots els cicles i les tendències sistemàtiques de les dades. En aquest model, la quantitat infinita d’influències funcionals en una societat -la majoria d’elles poc importants- es cancel·len mútuament, de manera que el model només reflecteix les influències significatives (per exemple, els caps de setmana, el clima) capaces de causar canvis mesurables en la delinqüència. A més, si la delinqüència augmenta i disminueix en un cicle mensual i la causa n’és desconeguda, aquest cicle mensual també es reflecteix en les dades i en el model de las sèries cronològiques. El model pot, per tant, generar prediccions sobre un futur immediat de la delinqüència si només els factors causals actuals (tant els coneguts com els desconeguts) entren en joc. Si la delinqüència disminueix sobtadament per sota del nivell predit, aleshores no es pot argumentar de manera convincent que sigui per causes anteriors, ja que les proves científiques indiquen una influència causativa nova i significativa.

Per anar al resum següent cliqueu aquí:

Resum Següent

Per continuar amb més detalls sobre aquest tema,
cliqueu aquí:

MÈs Detalls

 
     
"Quan estadísticament es poden controlar tantes variables com ho fan aquests estudis, els resultats són molt més convincents".
Dr. Raymond Russ, professor de Psicologia, Universitat de Maine, director de la revista Journal of Mind and Behavior, EUA.
Tornar a Dalt