Permanent Peace
Visió Global Proves Científiques La Teoria Altres Beneficis La Tecnologia D'on Procedeix? El Pla Què Puc Fer?
Portada Preguntes més freqüents Notícies Qui som Contacteu-nos Contribuiu A La Pau
 

Efecte sobre la guerra

El poder dels grups creadors de pau per reduir el terrorisme i la guerra ha estat verificat repetidament. Els resultats produïts per grups creadors de pau esporàdics  (que han durat setmanes o mesos) han estat consistentment positius, amb una reducció immediata de les víctimes mortals per causa de la guerra, en una mesura superior al 70%. Per examinar els resultats d’un grup que es va mantenir durant força temps, vegeu a continuació. Alguns exemples :

Reducció de la Guerra al Líban i Millores en
Delinqüència, Incendis, Accidents i Mercat de Valors

Un estudi dia a dia d’una assemblea creadora de pau de dos mesos a Israel (agost i setembre de 1983) va mostrar que en els dies en què el nombre de participants practicant Meditació Transcendental (MT) era elevat (mida del grup MT) la intensitat de la guerra en el Líban, país veí, disminuïa marcadament. Quan el nombre de participants era alt, el nombre de víctimes mortals per causa de la guerra al Líban disminuïa d’un 76% (p<.0001). (L’expressió matemàtica p<.0001 indica que, com a resultat de l’anàlisi matemàtica estàndard, la possibilitat que el resultat fos atribuïble a variacions aleatòries dels nivells de lluita va ser inferior a 1 entre 10.000. Això dona un nivell de confiança molt superior al que sol ser típic en les ciències socials).

El mateix estudi també va demostrar millores en un gran nombre d’indicadors socials, com ara la delinqüència, els accidents de trànsit, el nombre d’incendis i el mercat de valors. Aquestes diferents mesures no solen tenir correlació (no es pot predir el mercat de valors observant les estadístiques de delinqüència, per exemple). El fet que totes millorin simultàniament –en correlació amb el nombre d’assistents practicant MT- indica fortament que aquestes assemblees creadores de pau irradien una influència generalitzada d’harmonia i coherència a través de la societat, influència que és mesurable de moltes maneres diferents.

El gràfic d’amunt il·lustra una correlació estadística altament significativa entre els canvis diaris en l’assistència a l’assemblea creadora de pau i els canvis diaris indicats per un índex compost de la qualitat de vida que mesura totes les variables juntes: guerra, delinqüència, incendis, accidents i mercat de valors. La correlació és tan forta que es pot observar a simple vista en les dades “en brut”, és a dir fins i tot sense anàlisi matemàtica.

Aquest estudi va ser publicat per la revista més prestigiosa en l’àmbit dels estudis sobre la pau (Journal of Conflicts Resolution 32: 776-812, 1988).

Reducció de la Guerra al Líban

Aquest estudi és una rèplica dels efectes reductors de la guerra al Líban de l’estudi anterior. Aquesta vegada, els investigadors no van observar només una assemblea creadora de pau, sinó 7 assemblees consecutives (93 dies en total) sobre un període de dos anys, en el moment més àlgid de la guerra gairebé contínua del Líban. Algunes d’aquestes assemblees eren relativament petites, però pròximes (una en el mateix Líban i una en un país veí: Israel). Algunes altres eren força grans (6000-8000) i allunyades territorialment (Holanda i Estats Units). Per la relació de mida i distància, en teoria totes aquestes assemblees eren prou grans per poder afectar la lluita. Aquest estudi és especialment significatiu perquè la guerra del Líban era una combinació de guerra convencional, guerra de guerrilla i terrorisme. En comparació amb tots els altres dies en aquest estudi de 841 dies, durant els 93 dies de les assemblees creadores de pau:

  • el nombre de víctimes mortals per causa de la guerra va disminuir d’un 71% (p < 10-10)
  • el nombre de ferits a causa de la guerra es va reduir d’un 68% (p < 10-6)
  • la intensitat de les batalles i altres conflictes va disminuir d’un 48% (p < 10-8)
  • la cooperació entre antagonistes va augmentar d’un 66% (p < 10-6).

Aquests quatre resultats es van combinar amb un índex compost de la guerra del Líban entre juny de 1983 i agost de 1985 (vegeu gràfic amunt). Durant cada un dels set períodes experimentals, l’anàlisi de l’impacte de sèries temporals indica un progrés significatiu cap a la pau. Atès que el nombre de dies en l’estudi és tan elevat i la reducció espectacular de la guerra es va repetir set vegades consecutives, la possibilitat de què els resultats combinats fossin originats per una casualitat és pràcticament inexistent: menys d’una part en 10-19 (p<.00000000000000000001), cosa que converteix l’efecte creador de pau de la MT en grup (“Efecte Maharishi”) en el fenomen més rigorosament validat en la història de les ciències socials (estudi acceptat per a publicació acadèmica, en curs d’impressió).

Per anar al resum següent cliqueu aquí:

Resum Següent

Per continuar amb més detalls sobre aquest tema,
cliqueu aquí:

Més Detalls

 
     
“[Aquest article] posa a prova una hipòtesi que xocarà la majoria dels lectors (i m’incloc a mi mateix) perquè pot semblar, si més no, poc ortodoxa… Tot i així, la hipòtesi sembla derivar de manera lògica de les premisses inicials, i els tests empírics semblen haver-se executat de manera competent. Aquests són els estàndards dels quals els manuscrits sotmesos a aquesta revista són normalment objecte.
Dr. Bruce Russet, professor de Relacions Internacionals, Universitat de Yale, director del Journal of Conflict Resolution, EUA.
Tornar a Dalt