Permanent Peace
Visió Global Proves Científiques La Teoria Altres Beneficis La Tecnologia D'on Procedeix? El Pla Què Puc Fer?
Portada Preguntes més freqüents Notícies Qui som Contacteu-nos Contribuiu A La Pau
 

RESUM
Amb quina tecnologia?

 
La Consciència Transcendental és una experiència natural  

La clau de la creació de pau és l’experiència de la consciència transcendental –l’experiència directa del camp unificat de la llei natural-, un estat de pau interior.

Tot bon expert en crear pau té experiència en la tecnologia subjectiva de transcendir: permetre que la ment s’assenti profundament en l’interior, fins que transcendeixi tots els pensaments. La ment es manté desperta però en un silenci màximament profund, no perturbat per pensaments, ni percepcions. Es tracta d’un estat conscient, despert i alhora de descans profund: l’experiència de la consciència transcendental.

La consciència transcendental connecta la intel·ligència individual amb el camp unificat d’intel·ligència de la naturalesa. Els resultats són profunds: l’experiència regular de la consciència transcendental condueix a un creixement individual sense precedents i, quan s’experimenta en grups, produeix una influència -fàcilment mesurable- de pau i harmonia per a tota la societat. DETALLS >

Verificació científica de la consciència transcendental: segons la ciència vèdica, l’experiència del camp unificat en consciència transcendental té lloc en un quart estat principal de consciència, mesurable com un estat diferent dels tres estats comunament experimentats: vigília, dormir i somiar. En les últimes dècades, un gran corpus d’investigació científica ha verificat aquesta descripció identificant la consciència transcendental com un quart estat principal de consciència. DETALLS >

Beneficis individuals de la consciència transcendental: centenars d’estudis científics han mostrat que l’experiència regular de la consciència transcendental produeix uns beneficis ràpids i acumulatius per a l’individu, incloent (1) una reducció de l’angoixa, (2) un augment de la creativitat i la intel·ligència, (3) una maduresa psicològica incrementada a uns nivells rarament observats en la literatura científica i (4) una millora de la salut física (incloent una disminució d’un 76% de cirurgies majors, de 55% de càncers i 87% de malalties cardiovasculars). DETALLS >

El programa de Meditació Transcendental: La investigació que defineix la consciència transcendental i els seus beneficis ha estat realitzada sobre la tècnica de Meditació Transcendental de Maharishi Mahesh Yogi. Atès que la tècnica de MT és natural, que no requereix esforç i és ensenyada uniformement arreu del món, i perquè produeix efectivament els beneficis de la consciència transcendental, milions de persones han après la seva pràctica. DETALLS >

El programa avançat de Sidhis-MT:Aquest programa cultiva l’habilitat de pensar i actuar des del camp unificat d’intel·ligència de la naturalesa. La pràctica del programa de Sidhis-MT accelera el creixement individual cap al potencial complet del funcionament humà: l’estat d’il·luminació. Però l’efecte més important d’aquest programa és que quan es practica en grups dilueix poderosament l’estrès i la tensió social, creant així pau en el medi ambient. DETALLS >

 
Primera etapa del Vol Iòguic  

El vol iòguic: durant els primers estadis del vol iòguic, el cos s’eleva i es mou cap endavant fent saltets. Subjectivament l’experiència no és tan sols de pau interior, sinó de goig, lleugeresa i felicitat intensa, sovint descrita com “bombolles de benaurança”. El vol iòguic practicat col·lectivament és la més efectiva de totes les tecnologies vèdiques per irradiar harmonia i coherència al medi ambient. DETALLS >

Nota: els autors d’aquesta pàgina web reconeixem que altres enfocaments, com ara l’oració o altres tipus de meditació, també poden produir una influència de pau si proporcionan l’experiència de la consciència transcendental i es realitzen des de ella. També reconeixem que a més de la creació d’una atmosfera de pau subjacent, una gran tasca específica és necessària per construir un món més ideal, enfocant les accions en aspectes com l’educació, la pobresa, la falta d’aliments, l’habitatge i la salut. Subratllem la importància del programa de Meditació Transcendental i del seu ús en grans grups, per dos motius:

    1. De tots els programes possibles per crear pau, aquest és l’únic del qual s’ha comprovat científicament la capacitat de crear una influència significativa i mesurable de pau en la societat;
    2. Aquest programa, en crear una àmplia influència d’harmonia en la societat, promet crear l’ambient necessari perquè altres aspectes específics, com els esmentats anteriorment, puguin desenvolupar-se plenament.

Per anar al resum següent cliqueu aquí:

Resum Següent

Per continuar amb més detalls sobre aquest tema,
cliqueu aquí:

Més Detalls

 
     
“La glòria de la consciència transcendental pot ser experimentada directament i reconeguda com la realitat última. La ment pot ser dirigida sistemàticament al nivell més subtil de l’experiència relativa i llavors, transcendint aquesta experiència més subtil dels estats excitats de la creació, pot assolir el camp últim, l’absolut, l’estat immanifest, d’excitació mínima: el camp unificat de totes les lleis de la naturalesa”.
Maharishi Mahesh Yogi, fundador del programa de Meditació Transcendental
Tornar a Dalt